Central EuropeanOrganisation

rodo

Polityka Obrony Danych Osobowych

Polityka Ochrony Danych Osobowych

1. Niniejszy dokument, zatytułowany Polityka Ochrony danych Osobowych (dalej Polityka) ma za zadanie stanowić mapę wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych w spółce Central European Organisation Sp. z o.o. (dalej: Spółka).